Schaakclub    D elfzijl   A ppingedam   C ombinatie

 

Speeltempo en klokken

Tempo

Het speeltempo wordt voorgeschreven door de Nosbo in de artikelen 26, 49 en 55 respectivelijk voor de Nosbocompetities, de viertallencompetities en de bekerecompetitie. Deze artikelen luiden als vogt:

Artikel 26
In de competitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet. Verenigingen die nog niet voldoende digitale klokken ter beschikking hebben, kunnen voor de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 voor teams in de tweede klasse dispensatie vragen bij het bestuurslid competitie en daar nog spelen met analoge klokken.
Het speeltempo is in dat geval 40 zetten in 1.45 uur, daarna 15 minuten extra voor de rest van de partij. Welke vereniging speelt met welke klokken wordt vermeld in de competitiegids.
Zie ook art. 11 b.

Artikel 49
Het speeltempo bedraagt 90 min p.p. voor de hele partij. Verenigingen kunnen aangeven in deze klassen ook met digitale klokken te spelen. Het speeltempo is dan 60 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet. Tijdens het seizoen kan een vereniging (na melding aan het bestuurslid competitie) overstappen van analoge op digitale klokken, maar niet andersom.

Artikel 55
In de bekercompetitie wordt gespeeld met digitale klokken. Het speeltempo bedraagt 90 minuten plus 30 seconden toegevoegde tijd per zet. Verenigingen die nog niet voldoende digitale klokken ter beschikking hebben, kunnen voor het seizoen 2014-2015 dispensatie vragen bij het bestuurslid competitie en nog spelen met analoge klokken. Het speltempo is in dat geval twee uur voor de hele partij. Welke vereniging speelt met welke klokken wordt vermeld in de competitiegids. Zie ook art. 11 b.

 

Klokken

De digitale klokken van schaakclub DAC zijn de DGT2010 en de DGT 2000.
Beide klokken beschikken over een scala van instellingen zowel zonder bonus als met bonus, zoals het Fischertempo dat in 2014 door de Nosbo is ingevoerd. Op de onderzijde van de klokken staan alle mogelijke instellingen vermeld.
De AAN/UIT-knop zit eveneens op de onderzijde.

DGT2010

  • Keuze 2 voor rapidwedstrijden die 25 minuten duren zonder bonussen
  • Keuze 17 voor het reguliere tempo [90 min + 30 sec per zet]. Dit staat al vast ingesteld.

DGT2000

  • Keuze 2 voor rapidwedstrijden die 25 minuten duren zonder bonussen.
  • Keuze 23 voor het reguliere tempo.
    Dit tempo moet voor beide spelers met de hand ingegeven worden op:
    uren, minuten, seconden [01, 30, 00] en
    de bonustijd op minuten, seconden [0, 30]